XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG

OXY DOL 1 - giảm phát sinh khí độc NH3

OXY DOL 117 - làm sạch môi trường nước

SEAMINER - Giúp tôm cứng vỏ

BENZZO - xử lý đáy ao

SERENA - Xử lý đáy ao

KEWELL - xử lý LapLap

Galant - làm kẹo nước

DAKAR - xử lý tảo đỏ

THỨC ĂN BỔ SUNG

Bond - Bảo vệ đường ruột

Alanine- bảo vệ gan

JUMBO - Bảo vệ gan

HERO - ngăn ngừa bệnh cong thân

VERTU - bệnh đường ruột

OXY DOL S380 - tăng trưởng nhanh

OXY DOL S320 - men tiêu hóa ngăn ngừa bệnh đường ruột

OXY DOL S340 - Tăng cường chức năng gan

OXY DOL T2 - Giúp tăng trọng

SOS - Tẩy độc tố

GUZZI - tăng cường chức năng gan

XTRA - Xử lý phân

Liên kết website